29.12.2012r. Ropica Polska
 
W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej odbyło się podsumowanie projektu " Aktywny Senior to szczęśliwy Senior".
Realizatorami projektu byli : Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice. Projekt skierowany był do osób
starszych z terenu Gminy Gorlice a jego główne działania to: utworzenie Klubu Seniora, kurs obsługi komputera i internetu, warsztaty "ŻYJMY ZDROWO",
cykl spotkań z kulturą i sztuką, spotkanie opłatkowe oraz piknik letni "Bądź Zdrów".
 
  

 
 
 
12.2012r.
 
Zdrowych i wesołych Świat Bożego Narodzenia, życzy Franciszek Rzeszutek wraz z całą załogą O.K.G.G.
 
 
 
 
16.12.2012r. Zagórzany 
 
W dniu dzisiejszym mikołaj z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice fila w Kobylance wraz ze swoimi pomocnikami odwiedził II Jarmark Świąteczny, którego organizatorem byli Zarząd Osiedla nr 10 na oś. Skrzyńskich oraz właścicielka restauracji Stary Dworzec p. Danuta Szpyrka.
(BM)
 
   

 
 
 
14.12.2012r. Szymbark
 
                    
 
W dniu 14 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Szymbarku odbyła się Impreza Podsumowująca realizację projektu
" Piękno, które nie przemija  - tradycyjna plastyka obrzędowa" - współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany był przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od 08.03.2012r.a uczestniczyli w nim mieszkańcy Gminy Gorlice.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: wykład historyczno - etnograficzny, warsztaty pisankarskie,
warsztaty bibułkarskie - wykonywanie palm wielkanocnych, Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, warsztaty wykonywania
tradycyjnego wieńca dożynkowego, Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego, warsztaty wykonywania podłaźniczek, warsztaty wykonywania
tradycyjnych ozdób choinkowych oraz Gminny Konkurs Tradycyjnych Ozdób Choinkowych.
Realizacja projektu zakończyła się wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników projektu oraz zaproszonych gości, podczas którego
odbyła się projekcja filmu dokumentalno - edukacyjnego, zorganizowana została wystawa fotograficzna oraz wystawa prac konkursowych,
rozstrzygnięto również Konkurs na Tradycyjną Ozdobę Choinkową. Spotkanie uświetnił występ artystyczny grupy wokalnej z Ośrodka Kultury w Szymbarku.
(MP)
 

 
 
13.12.2012r. Zagórzany
 
13 grudnia do dzieci z OKGG filia w Zagórzanach, ze specjalną misją przybyła Śnieżynka. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Zagórzanach.
Wizyta Śnieżynki miała charakter edukacyjno - rozrywkowy a głównym celem misi było zebranie prac na konkurs pt."List do Św. Mikołaja".
Wszyscy uczestnicy spotkania wraz z opiekunami a także świetlica OKGG otrzymali pamiątkowe upominki.
 
 
 
10.12.2012r. Zagórzany
 
 " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat " - uroczystość obchodów roku Janusza Korczaka.
 
 

 
 
23.11.2012r. Dominikowice
 
 
   
 
 
 
   
 
 
14.11.2012r.
 
 
                                                                                                UWAGA KONKURS !                     
 
                                                                                              Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ogłasza konkurs na:
                                                                                                         TRADYCYJNĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ
                                                                                                     dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorlice.
 
                                                                                                    Konkurs realizowany jest w ramach projektu
                                                                         "PIĘKNO KTÓRE NIE PRZEMIJA - TRADYCJA PLASTYKA OBRZĘDOWA"
                                                                            dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
                                                                                                   Dodatkowe informacje w zakładce: POBIERZ
 

 
 
 
11.11.2012r. Kobylanka 
 
Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
 
 
  
 

 
 
 
10.11.2012r. Warszawa
 
 

 
 
 
 
10.11.2012r. Szymbark
 
 
 
 
 
 
 
http://gorlice.tv/1581-bozonarodzeniowa-plastyka-obrzedowa.html
 
 
 
23.10.2012r. Szymbark
 
23 października w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice Filia w Szymbarku odbył się
VI Konkurs Piosenki " FESTIWALOWA JESIEŃ".
Komisja Artystyczna w składzie : Leszek Przyrowski - Przewodniczący Komisji, Roman Korbicz - O.K.G.G. oraz Janusz Zięba - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, po wysłuchaniu 27 utworów w dwóch kategoriach wiekowych postanowiła przyznać kolejne miejsca,
w kategorii od 9 do 12 lat: I miejsce - Lucjan Kocemba  - ZS w Kobylance, II miejsce - Bartłomiej Szymczyk - ZS w Kwiatonowicach,
III miejsce - Piotr Borowski - ZS w Kobylance, wyróżnienie otrzymała Gabriela Kuk - ZS w Klęczanach.
W kategorii od 13 do 18 lat I miejsce - Ewelina Rzepiela - OKGG Filia w Szymbarku, II miejsce Jolanta Mitoraj - ZS w Zagórzanach,
III miejsce - Gabriela Łasak - ZS w Ropicy Polskiej. Wyróżnienia otrzymały : Justyna Wałęga z ZS w Zagórzanach oraz
Katarzyna Penkała z ZS w Szymbarku. GRAND PRIX Festiwalu przyznano Annie Burkot z ZS w Zagórzanach. 
 
 
 
    
 
 
 
10.10.2012r. Bielanka
 
Debata na temat wypracowania strategii rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013/2020+
 
      
 
 
 
 
06.10.2012r. KARPACKA TROJA
 
 
     
 
W dniu 06.10.2012r. Ośrodek Kultury  Gminy Gorlice filia Ropica Polska wspólnie z Zespołem Szkół w Ropicy Polskiej i Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym Wsi Ropica Polska zorganizowali rodzinny wyjazd do Skansenu Archeologicznego "KARPACAKA TROJA" w Trzcinicy.
Uczestnicy wycieczki zwiedzanie rozpoczęli od pawilonu wystawienniczego, gdzie mogli oglądać sceny z życia wzięte: uprawę roli, hodowlę zwierząt, wyrabianie kamiennych, krzemiennych i brązowych narzędzi. Następnie mieli możliwiść podziwiania rekonstrukcji wioski
słowiańskiej i sąsiadującej z nią osady z epoki brązu a także grodziska z wałami obronnymi i palisadami.
Zwiedzanie zakończyło się projekcją filmu, który pokazuje dzieje grodziska w Trzcinicy - od jego początków we wczesnej epoce brązu aż do upadku.
(MP)
 
 
 
21.09.2012r. Klęczany
 
"  SPOTKANIE Z POEZJĄ " w ZS w Klęczanach w  ramach XXII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej,
której współorganizatorem był Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
 
 
 
15.09.2012r. Festyn Rekreacyjno - Sportowy w Krakowie
 
Dzieci i młodzież z Filii Ośrodków Kultury w Ropicy Polskiej, Szymbarku, Bielance, Zagórzanach i Kwiatonowicach,
korzystając z zaproszenia Małopolskiej Federacji Swietlic oraz Świetlicy Terapeutycznej "SOS" Pijarów,
wzięły udział w FESTYNIE REKREACYJNO - SPORTOWYM, który odbył sie w Krakowie.
W imprezie uczestniczyły również dzieci i młodzież z innych małopolskich placówek.Podczas Festynu, świetlice wzięły udział
w wielu konkursach sportowych, grach i zabawach ruchowych a także konkursie plastycznym.
Dla wszystkich uczestników spotkania organizator przygotował wyśmienitą grochówkę, kiełbaskę z grilla, gofry oraz
wspaniałe nagrody.
Po Festynie dzieci i młodzież z gminy Gorlice spędziły miło czas w Parku Wodnym i Mc Donaldzie.
 
 
 
    
 
 
 
09.09.2012r. 670 LAT Kobylanki - Piknik Rodzinny
 
   
 
                 
 
            
 
 
29.08.2012r. Zagórzany
 
Podsumowanie wakacji w Filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice w Zagórzanach.
 
   
 
 
 
 
 
26.08.2012r. Szymbark
 
         
 
 
 
    
 
 
 
15.08.2012r.
 
Dożynki lokalne w Zagórzanach.
 
 
                
          
 
  
 
 
Oferta wakacyjna Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Filia w Szymbarku.
 
 
               
 
 
Okres wakacyjny to przede wszystkim czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Można go spędzić na różne sposoby:
twórczo, aktywnie wśród  rówieśników, z pożytkiem dla zdrowia.
Dom Kultury w Szymbarku przygotował wiele atrakcyjnych zajęć, spotkań i warsztatów tj. zajęcia plastyczne,
kulinarne, wokalno - instrumentalne, rekreacyjno - sportowe, taneczne, teatralne,  plener malarski,
warsztaty Wieńca Dożynkowego, dyskoteki, wycieczki oraz koncert uczniów "szkoły" na keyboardzie.
 
W okresie wakacyjnym zajęcia prowadzone są w godz. od 10.00 do 14.00
(AR)
 
               

 
 
 
01.08.2012r. Kwiatonowice. 
 
            
                                                                                                                                               
 
                    
 
 
 
29.07.2012r. Szymbark
 
 
             
                                                                                                 
 
W niedzielę 29 lipca 2012r. w Kasztelu - Szymbark oraz w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
odbyła się IX edycja imprezy kulturalnej pn. PANORAMA KULTUR. Organizatorami tej cyklicznej imprezy, która jak co roku,
ze względu na różnorodność programu i unikalny klimat miejsca były: Gmina i Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, Starostwo Powiatowe,
Muzeum-Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz sołectwo Szymbark.
Panoramę rozpoczął program NON OMNIS MORIAR poświęcony Janowi Pawłowi II.
Nagrody Wójta Gminy Gorlice otrzymali instruktorzy Ośrodka Kultury: Marzena Podobińska i Jacek Bartusik.
Jak zwykle nie zabrakło występów ciekawych zespołów artystycznych i muzycznych, pokazów, wystaw oraz stoisk regionalnych.
 
 
      
         
 
 
             
 
 
 
27.07.2012r. Bartne
 
 
           
 
 
 
26.07.2012r. Kraków
 
W dniu 26 lipca w ramach akcji "NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ LATA", 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży
z Ropicy Polskiej, Bystrej, Szymbarku i Kwiatonowic wzięła udział w wycieczce do Krakowa.
Program wycieczki obfitował w wiele atrakcji tj. Park Wodny, kino 3D, warsztaty w Muzeum Narodowym,
wizyta w Fabryce Cukierków "CIUCIU"oraz zwiedzanie podziemi rynku.
(MP)
                
    
 
 
 
 
11.07.2012r. Pętna
 
W malowniczej miejscowości Pętna, dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorlice, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
zorganizował PLENER MALARSKI. Uczestnicy PLENERU wykonywali prace następującymi technikami:
pastel suchy, olejny oraz farbami plakatowymi i akrylowymi. W PLENERZE wzięły udział dzieci z placówek filialnych: w Bystrej,
Szymbarku i Ropicy Polskiej. Plener odbył się przy współpracy z MDK.
Wykonane prace zaprezentowane zostaną podczas wystawy poplenerowej, która zorganizowana zostanie podczas Panoramy Kultur.
(MP)
 
  
 
 
10.07.2012r.
 
W dniu 10 lipca na boisku " ORLIK " w Ropicy Polskiej odbył się mecz piłki nożnej GMINA - MIASTO.
W meczu wzięły udział drużyny z Ośrodka Kultury w Ropicy Polskiej u Świetlicy OK3M z Gorlickiego Centrum Kultury.
Dodatkowo rozegrano turniej tenisa stołowego. Wszyscy bawili się znakomicie a uczestnicy rozgrywek otrzymali nagrody.
(MP)
 
           
 
 
 
24.06.2012r.
 
Na terenie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej odbył się PIKNIK RODZINNY.
Organizatorami byli: Społeczność Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, Rada Rodziców i Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Ropica Polska. W programie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały: dzieci i młodzież z Zespołu Szkół,
Przedszkola i Ośrodka kultury w Ropicy Polskiej, Orkiestra Dęta OSP z Dominikowic, Zespół Doors To Heaven oraz Wolna Najemna
Kompania Kasztelanii Szymbark. Piknik zakończył się zabawą pod gwiazdami. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji t.j. : Mobilne Planetarium, prezęntacja projektów, mecz piłki nożnej, loteria fantowa, konkurs plastyczny itp.
(MP)
 
              
                                
 
 
 
24.06.2012r. Kobylanka 
 
W Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance odbyła się uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 670-lecia
lokacji wsi Kobylanka, którą koncelebrował ks. Proboszcz Jan Potoplak MS. Po mszy przedstawiciele seniorów w osobach:
Maria Szurek, Maria Malinowska, Zofia Szurek, Leokadia Buś - sołtys wsi oraz Mieczysław Pabis dokonali uroczystego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej upamiętniającej tę rocznicę.
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej to kolejny punkt obchodów 670-lecia Kobylanki.
(GS) 
 
 
 
 
 
 
12.06.2012r. Kobylanka
 
Biblioteka Publiczna w Kobylance wspólnie z Samorządowym Przedszkolem i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,
zorganizowały dla dzieci konkurs plastyczny pt."PIĘKNO KOBYLANKI W MOICH OCZACH". Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w Bibliotece
Publicznej w dniu 12.06.2012r. Dzieci za wykonane prace otrzymały nagrody, dyplomy oraz słodycze.
Podczas spotkania w ramach akcji "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" odbyło się czytanie legend o Kobylance
w związku z przypadająca 670 rocznicą założenia miejscowości. Czytali zaproszeni na tę okazję goście:
Pani Leokadia Buś - Sołtys Wsi Kobylanka oraz Pan Franciszek Rzeszutek-Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
(LF)
 
 
 
 
 
 
01.06.2012r. Kobylanka - Werniasaż Malarski.
 
 

 
 
W Wiejskim Domu Kultury w Kobylance, przy współpracy OKGG Filia Kobylanka oraz Stowarzyszenia Ziemi Kobylańsko - Dominikowickiej,
zorganizowana została wystawa malarska rodzimych artystów zatytułowana "MALARSTWO ARTYSTYCZNE Z KOBYLANKI".
Licznie zebrana publiczność mogła zapoznać się z pracami sześciu artystów: Tomasza Tajaka, Bożeny Graciano, Leokadii Radwańskiej - Dybaś,
Bogusławy Wietecha, Pawła Skowronka oraz nieżyjącego już Władysława Piszczeka.
( więcej na: www.okggkobylanka.pl )
(GJ)
 
 
 
29.05.2012r. Kobylanka - Wieczór Patriotyczny
 
  
     
 
 
 
 
27.05.2012r. Kobylanka - Wystawa Fotograficzna
 
    
 
Organizując w murach otaczających Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance wystawę fotograficzną ukazującą
dawną wieś Kobylanka, OKGG Filia w Kobylance oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" rozpoczęli cykl imprez towarzyszących
670 Leciu powstania wsi Kobylanka.
(GJ)
 
 
 
25 - 27.05.2012r. Kobylanka
 
W sali widowiskowej WDK Kobylanka, zorganizowana została wystawa fotograficzna prac Baik Nam Sika ( Korea Płd.) upamiętniająca
śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawę zatytułowaną "JAN PAWEŁ II APOSTOŁ POKOJU" przygotował
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance.
(GJ)
 

 
 
23.05.2012r. Zagórzany - "POETYCKIE MAJÓWKI"
 
 
 
 
W OKGG filia Zagórzany odbył się XIV Gminny Turniej Recytatorski "POETYCKIE MAJÓWKI". Komisja konkursowa w składzie:
Barbara Fugiel, Małgorzata Tarsa i Janina Fugiel oraz  oceniła i przyznała następujące nagrody:
W kategorii MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA - I miejsce - Aneta Szpyrka
                                                            II miejsce - Klaudia Janrczek
                                                           III miejsce - Kamila Rolak
Wyróżnienia otrzymały: Anna Burkot, Jolanta Mitoraj, Maria Gorący.
W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE - I miejsce - Wanesa Pander
                                                         II miejsce - Natalia Gierut
                                                        III miejsce - Gabriela Pużyńska i Aleksandra Matula
Wyróżnienia : Damian Miarecki, Aleksandra Guzik, Natalia Niziołek oraz Patrycja Firszt.

 
 
 
17.05.2012r. Stróżówka
 
Młodzież z Zespołu Szkół w Stróżówce pod opieką instruktora  OKGG Filia w Stróżówce P. Małgorzaty Tarsa,
wystawiała sztukę teatralną pt.: " Poskromienie Złośnicy ".
 
 
                     
 
 
 
 
28-29.04.2012r. Łubniany
 
                   
 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice oraz Orkiestra Dęta OSP z Dominikowic  w r a z  z mażoretkami, w dniach 28 i 29 kwietnia br. uczestniczyli
w XVIII Święcie Gminy i III Festiwalu Sztuki Ludowej -  ŁUBNIANY 2012.
Pobyt na Śląsku Opolskim (który jest środowiskiem stricte wielokulturowym) orkiestry, solistek i mażoretek (poprzez taniec, śpiew i muzykę)
był okazją do  p r o m o c j i  Ziemi Gorlickiej; dał również sposobność  zaprezentowania na żywo dorobku, umiejętności i zdolności naszej młodzieży
i nieco starszych mieszkańców gminy Gorlice i regionu.

Orkiestra dała dwa k o n c e r t y: jeden podczas Mszy świętej w Kościele Parafialnym  w Jełowie, gdzie mieszkaliśmy w Domu Dobrego Pasterza  .

Drugi  k o n c e r t  z udziałem śląskich zespołów regionalnych  o r a z  zespołu " Ukraina " z Tarnopola, odbył się w Łubnianach k/Opola .
Orkiestra – solistki – oraz mażoretki pod batutą dyrygenta orkiestry, St. instruktora O.K.G.G. Romana Korbicza, zaprezentowali zebranym
bardzo bogaty repertuar swoich możliwości… za co ( jako jedyni ) nagrodzeni zostali owacjami na stojąco.
(FR) 
 
 
                                                                             
 
                                      


 
 
 
 Obchody Konstytucji 3 - Maja
 
W dniu 27.04.2012r, w ZS w Dominikowicach odbyła się gminna akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
którą w imieniu Wójta Gminy Gorlice p. Ryszarda Guzika otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół w Dominikowicach p. Alicja Górska.
Referat okolicznościowy wygłosił p. Jerzy Lewiński a część artystyczną pod kierownictwem
p. Małgorzaty Takeuchi, Małgorzaty Krzemińskiej i Agnieszki Skowronek przygotowali uczniowie ZS w Dominikowicach.
Scenografię przygotowała p. Zofia Marszałek, oprawą muzyczną zajęła się Alina Pabisz. Nagłośnienie - O.K.G.G.
(MK) 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
20.04.2012r. VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

 
 
                                        
                                        
                                                      
 
W Domu Nauczyciela odbył się VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych w którym wzięły udział dziecięce zespoły taneczne z Ośrodka
Kultury Gminy Gorlice filia Ropica Polska. Zespół SZAFIR zobaczyliśmy w mixie dyskotekowym natomiast zespół FRASZKA  zaprezentował
polkę country oraz układ taneczny w parach "Grace". Atmosfera spotkania była fantastyczna więc wszyscy bawiliśmy się znakomicie.
Opiekunem grup jest instruktor Marzena Podobińska. Gorące podziękowania należą się mamom:
p. Alicji Łabno oraz p.Teresie Padoł za pomoc i opiekę podczas  udziału w Przeglądzie.
(MP) 
 

 
 
03.04.2012r. Rozdanie nagród w GCK.
 
Jak co roku w okresie przedświątecznym GCK organizowało KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.
Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie kl.I - III SP
- uczniowie kl.IV - VI SP
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Każdy uczestnik konkursu miał wykonać dwie pisanki tradycyjne, a wykonane prace oceniała komisja powołana przez organizatora.
 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice i świetlicę socjoterapeutyczną "ISKIERKA" z Kwiatonowic reprezentowali niżej wymienieni uczniowie,
którzy zajęli wysokie miejsca.
- Aleksandra Pierz    - kl.II SP    - miejsce II
- Aleksandra Guzik   - kl.V SP     - miejsce II
- Weronika Tomasik - kl. V SP    - za udział
- Joanna Guzik         - kl.I Gim.   - miejsce I
- Krzysztof Szura     - kl. I Gim.  - miejsce I
- Ewa Pierz              -  kl.I Gim.  - miejsce III
- Dariusz Bugno       - kl. I Gim.  -  za udział
 
Efektem zdobycia tak wysokich miejsc był udział młodzieży w warsztatach, realizowanych w ramach projektu
"Piękno, które nie przemija - tradycyjna plastyka obrzędowa" a zorganizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(MS)
 
                                                                               
 
 
 
01.04.2012r.
 
 
              Protokół  z Gminnych Prezentacji Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych
                                              które odbyły się 1 kwietnia 2012 r. w Kobylance

 

                      
 
Jury w składzie :

 

Leszek Brzozowski - Kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku - Przewodniczący

Anna Niemczyńska - Szurek - etnolog

Bogusława Błażewicz - etnolog

 

oceniło przedstawione palmy, pisanki i stoły wielkanocne łącznie w 2 kategoriach:

-  palmy

-  pisanki i stoły wielkanocne

Po dokładnym przeglądzie wszystkich prac jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

W kategorii palm:

 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości   250zł - otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200zł - otrzymuje Zespół Szkół w Kobylance

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150zł - otrzymuje OKGG i Świetlica Socjoterapeutyczna Iskierka w Kwiatonowicach

 

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia w wysokości po 100zł, które otrzymują:

- Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Ropicy Polskiej

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatonowicach

 

W kategorii pisanek i stołów wielkanocnych:

 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300zł - otrzymuje Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250zł - otrzymuje – Zespół Ludowy „POLANIE z Kobylanki

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200zł -  otrzymuje – Samorządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej

 

Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia w wysokości po 100zł, które otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kobylance

- Pani Małgorzata Wierzbicka z Szymbarku

- Pani Agnieszka Woźniak z Kobylanki

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział, podkreśla wysoki poziom przedstawionych prac

i równocześnie wyraża radość z tak pięknie podtrzymywanych i rozwijanych wielkanocnych tradycji  regionu w Gminie Gorlice.
Dziękujemy również organizatorom za doskonałe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie prezentacji.
 
Nagrody i wyróżnienia są współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu
„Piękno, które nie przemija – tradycyjna plastyka obrzędowa”  realizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
(FR) 
 
     
 
       
 
                  
                                        
 
 
 
03.2012r.
 

Kontynuacją warsztatów w ramach projektu ,,Piękno które nie przemija- tradycyjna plastyka obrzędowa”

były zajęcia plastyczne jakie przeprowadzili instruktorzy w placówkach filialnych OKGG z dziećmi i młodzieżą.

Pozyskane wiadomości i nabyte umiejętności podczas warsztatów, pozwoliły na stworzenie pięknych stroików,
koszyków, palm i pisanek wielkanocnych.
Dla dzieci i młodzieży cykl zajęć z zakresu tradycyjnej plastyki obrzędowej był ciekawą formą
spędzenia wolnego czasu z dala od internetu i gier komputerowych.
Duże zainteresowanie tymi zajęciami, daje podstawy do stwierdzenia, że tradycja w Gminie Gorlice i regionie
jest wciąż żywa, bogata, piękna i warta uwagi.
Zajęcia odbywające się na zasadzie „MISTRZ  - UCZEŃ” zawierały w sobie walor edukacyjny, wychowawczy i kulturotwórczy.
(AR)
 
                                                                     
 
                                                                             
 
 
 
 
24.03.2012r.
 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance rozpoczął realizację pierwszej części projektu
pt."  PIĘKNO KTÓRE NIE PRZEMIJA - TRADYCYJNA PLASTYKA OBRZĘDOWA ".
Trenerzy warsztatów: Maria Brylak Załuska - etnograf
                                    Halina Kowalska                                   
                                    Zuzanna Szurek
                                    Bogumiła Dynda
                                    Danuta Siergiej
                                    Krystyna Belczyk
 
    
 
       
 
          
                                                  
 
 
 
                                                              
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
                                                                   
 
01.04.2012r.
 
                                                                                     XVIII Gminne PREZENTACJE Palm - Pisanek i Stołów Wielkanocnych w Kobylance.
             
 
                                                                                             
 
                                                                                                                                                           UWAGA ! PLAKAT do pobrania w zakładce : POBIERZ
 
                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                 
 
                                                 W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
                                                           MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
                                                                     OŚRODEK KULTURY GMINY GORLICE

                                                                PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROJEKTU

                                 " PIĘKNO, KTÓRE NIE PRZEMIJA - TRADYCYJNA PLASTYKA OBRZĘDOWA ",

                                                        KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE DO GRUDNIA 2012r.

 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
13 - 24.02.2012 
 

Ferie w Gminie Gorlice w tym roku to czas od 13-24.02.br.

Poszczególne placówki Ośrodka Kultury Gminy Gorlice zadbały,

aby oferta zajęć dla dzieci i młodzieży była różnorodna, ciekawa i innowacyjna.

Wśród wielu propozycji  na ferie wymienić należy:

zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, kabaretowe, taneczne, malowania na tkaninach,

zabawy  na śniegu, gry i zabawy świetlicowe, wyjazd do kina 3D na film ,,Podróż na tajemniczą wyspę”.

 

Organizatorzy zajęć mają nadzieję, że miła atmosfera i różnorodność form

pozwoliły wszystkim uczestnikom  przyjemnie spędzić zimowy wypoczynek.
 
Ferie w obiektywie
 
                      
 
                      
                      
                      
                      
                      
                                   
                        
 
 
 
14.02.2012r.  
 
W dniu 14 lutego br. w filiach Ośrodka Kultury - Ropica Polska, Kobylanka, Zagórzany odbyło się spotkanie Pani Zimy
i Renifera Rudolfa z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Gorlice.
 
                         
 
                        
 
KRÓLOWA ZIMA i RENIFER RUDOLF
     
Program karnawałowy w wykonaniu zespołu artystycznego Studia Fama

Do wesołej zabawy zaprasza dzieci Królowa Zima. Razem z nią pojawi się

Sympatyczny Renifer Rudolf.

Program pełen atrakcji: piosenki dla dzieci, konkursy, zabawy, tańce animacyjne.
Dzieci odwiedzą Świat Fantazji a w nim Krainę Zabawek, Krainę Szalonego Tańca,

Krainę Kapeluszy, Krainę Marzeń, Krainę Królowej Zimy.

 

                  14.02.2012r.

                  Zespół Szkół w Ropicy Polskiej – rozpoczęcie o godz. 9.00

                  WDK Kobylanka – rozpoczęcie  o godz. 12.00

                  WDK Zagórzany – rozpoczęcie o godz. 15.30

 

                                                ZAPRASZAMY

   
 
              
 
  
 
   Kwiatonowice - 29.01.2012r.
  
   " Spotkanie Przy Kolędzie " w Zespole Szkół w Kwiatonowicach.
 
 
   
 
  
 
   Podegrodzie - 28.01.2012r.
 
28 - 29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, odbyło się
XV Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
" PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE ", w którym udział wzięła grupa kolędnicza
PASTUSZKI z Kwiatonowic. 
 
 
 
       
 
 
   Zagórzany - 15.01.2012r.
 
 

XXX JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH ZIEMI GORLICKIEJ

W minioną niedzielę 15 stycznia 2012 roku, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej
Wiejskiego Domu Kultury w Zagórzanach, odbył się - XXX  JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH ZIEMI GORLICKIEJ - eliminacje powiatowe 
do Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski " w Bukowinie Tatrzańskiej 
o r a z  do Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu.

 

Organizatorzy :

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

 

Prawdziwie zimowa aura, śnieżyce i zamiecie nie zniechęciły licznie przybyłych mieszkańców
Zagórzan i okolicznych gmin powiatu gorlickiego do udziału we wspólnym kolędowaniu.
Głównym celem organizacji tego typu Przeglądów, jaki przyświeca pracownikom
Ośrodka Kultury w gminie Gorlice już od XXX – lat, jest świadomość potrzeby kształtowania dobrych relacji
międzypokoleniowych i życia we wspólnocie, jak również podtrzymywanie wciąż jeszcze żywych i bogatych tradycji
bożonarodzeniowych w gminie Gorlice i na Ziemi Gorlickiej.
Eliminacje - poprzedził występ dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach, w programie „ Bajkowe Jasełka ".
Podczas obrad Komisji Artystycznej licznie zebranej publiczności zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół w Zagórzanach,
w programie zatytułowanym „ Jasełka na wesoło " .
 
Komisja Artystyczna XXX Przeglądu Zespołów Kolędniczych Ziemi Gorlickiej w składzie:

Zofia Skwarło – regionalista MCK Sokół w Nowym Sączu            

Aleksander Smaga – muzyk, MCK Sokół w Nowym Sączu

Zbigniew Wolanin – etnograf Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 7 grup kolędniczych – 4 dziecięcych i 3 dorosłych,

postanowiła przyznać następujące nagrody.

 

Kategoria grup dziecięcych :

 

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 250zł każda przyznano:

- grupie kolędniczej „ Z GWIAZDĄ ” Pięknogórzanie z Szymbarku

- grupie kolędniczej „ PASTUSZKI ” z Kwiatonowic

 

II miejsce i nagrodę pieniężną  w wysokości 200zł przyznano:

- grupie kolędniczej „ Z GWIAZDĄ” Dziecięcego Zespołu Ludowego Lipowy Kwiat z Lipinek

 

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150zł przyznano:

- grupie kolędniczej „ PO KOLĘDZIE” ze Stróżówki

 

Kategoria grup dorosłych:

 

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 450zł każda przyznano:

 

- grupie kolędniczej „HERODY” przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka

- grupie Kolędniczej „DROBY” przy Stowarzyszeniu Ludowym POLANIE z Kobylanki

 

II miejsce i nagrodę pieniężną „Z GWIAZDĄ” przy Zespole Regionalnym BESKIDY z Dominikowic

 

Ponadto, na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE”
w Podegrodziu w dniach 28-29 stycznia 2012r. Komisja zakwalifikowała grupy kolędnicze:

- grupa kolędnicza „ Z GWIAZDĄ ” Pięknogórzanie z Szymbarku

- grupa kolędnicza „ PASTUSZKI ” z Kwiatonowic

- grupa kolędnicza „ Z GWIAZDĄ ” Dziecięcego Zespołu Ludowego Lipowy Kwiat z Lipinek

 

Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „ Karnawał Góralski ”

w Bukowinie Tatrzańskiej – luty 2012r. Komisja zakwalifikowała następujące grupy dorosłych:

- grupa kolędnicza „ HERODY ” przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka

- grupa kolędnicza „ DROBY ” przy Zespole Ludowym POLANIE z Kobylanki

 
 
                
 
                
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
Kobylanka - 08.01.2012r.
 
 
Dziś w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance odbył, się charytatywny koncert kolęd i pastorałek na rzecz Krystiana Hyziaka.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Chór Parafialny "ARKA", Zespół Folklorystyczny "POLANIE", Zespół Regionalny "BESKIDY",
Samorządowe Przedszkole z Kobylanki oraz Dominikowic, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka, Zespół Szkół w Kobylance,
Zespół Szkół w Dominikowicach, Schola "SALETTINA". Ośrodek Kultury Gminy Gorlice reprezentowali : Kamila Łasak, Jolanta Mitoraj,
Karolina Skwira, Aneta Ptak, Bartosz Kozień.
 
 
                 
 
                 
 
                                                 
                                                          
                                                   
 
Szymbark - 08.01.2012r.
 
            Koncert Noworoczny –Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Młodzież Zespołu Szkół w Szymbarku i OKGG filia w Szymbarku ,

nauczyciele i instruktorzy włączyli się po raz drugi w akcję

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zorganizowany w dniu 8 stycznia 2012 roku Koncert Noworoczny

pokazał ile gorących i dobrych serc jest wśród nas.

 

   Na koncert złożyły się następujące części:

- Kolędowa-kolędy, pastorałki, program świąteczny

  ,,Bądźmy wszyscy weseli jako w niebie Anieli…”

- Rozrywkowa-piosenki, utwory muzyczne w wersji instrumentalnej

- Aukcja prac plastycznych
 
Podczas koncertu można było zjeść dobre ciasto i wypić gorące napoje.

Mieszkańcy i uczestnicy koncertu okazali się hojnymi  darczyńcami.

Wszystkim-  organizatorzy składają gorące  podziękowania.

 
                  
 
                                 
 
 
 
 
Szymbark - 06.01.2012.r
 
Dzień Seniora w Szymbarku.
Organizatorami tego spotkania był Ośrodek Kultury Gminy Gorlice filia w Szymbarku

i Koło Gospodyń Wiejskich w Szymbarku. Dla seniorów to był  dzień spędzony w miłym towarzystwie.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik,

Księża tutejszej parafii, Radna Gminy Gorlice p. Agnieszka Kosiba-Szkiuk, Radny powiatu –

Jan Przybylski, Dyrektor OKGG - Franciszek Rzeszutek, Sołtys wsi Szymbark, radni, lekarze,
przedstawiciele OSP, LKS, KGW, nauczyciele Przedszkola w Szymbarku.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym, a po niej wspólny obiad 

i prezentacja programu świątecznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury filia

w Szymbarku pod kierunkiem Anny Radziak i Jacka Bartusika.
Grupa przedszkolaków zaśpiewała pastorałki z repertuaru zespołu ,,Arka Noego”.
Program pastorałkowy przygotowały panie wychowawczynie z Przedszkola.
Dzień Seniora jest imprezą cykliczną, organizowaną każdego roku z myślą o babciach
i dziadkach-seniorach naszej wsi.
 
 
                                
 
                                                               
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
            Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – Biblioteka Publiczna w Zagórzanach,
         Dominikowicach, Kobylance, Szymbarku są współpartnerem budowy
         zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek
         publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
            Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
         Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
           
 
 
             
 
 
 
             
 
              
 
              
 
 
 
21.12.2011r.
 
W dniu 21.12.2011 w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej odbyły się Jasełka oraz występ dziecięcej grupy kolędniczej
" Z Turoniem", które wprowadziły oglądających w przedświąteczny nastrój. 
Program przygotowały: st. instruktor Marzena Podobińska, nauczycielki - Renata Belczyk i Renata Biernacka.
 
 
                                          
 
                                                              
 
18.12.2011r.
 
 
            Mikołaj z OKGG filia Kobylanka z wizytą w Restauracji Stary Dworzec - Zagórzany.
 
 
 
                 
 
 
 
 
14.12.2011r.
 
 
             Kraków " Krypta u Pijarów"
 
 
  
O godzinie 16.00 w "Krypcie Pijarów" odbył się wernisaż oraz uroczyste ogłoszenie wyników połączone z rozdaniem nagród w konkursie zorganizowanym
przez Świetlicę Terapeutyczną SOS z Krakowa.
Gości powitał ks. S.Kania SP a otwarcia wernisażu dokonał rektor ASP prof. Adam Wsiołkowski.
Uroczystość wręczenia nagród swoimi występami uświetnili: Agata Rymarowicz, Tadeusz Krok, dzieci ze świetlicy z Pijarskiej 2 oraz Marcin Daniec.
  
               
 
 
 
10.12.2011r.
 
           
         ,,BABCIA POTRZEBNA OD ZARAZ”
Pod tym hasłem w OKGG filia w Szymbarku 10 grudnia br. odbyły się zajęcia plastyczne z udziałem osób w wieku powyżej 50 lat. 
Wnuczki i babcie lepiły z gliny świąteczne anioły a jak się okazało w trakcie zajęć, pomoc babci była bezcenna.
Uczestnicy zajęć otrzymali drobne upominki.
 
 
   
  
 
08.12.2011r.
 
        
W Bibliotece Publicznej w Kobylance odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego wraz  z Samorządowym Przedszkolem i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym pt. ,,Bajka z sową w tle ". Dzieci na podstawie przeczytanych bajek wykonały piękne prace. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
W trakcie trwania spotkania a w ramach 10 -tej rocznicy akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom ", miało miejsce czytanie bajek przez zaproszonego gościa tj. Panią Marię Szutę. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło wiele wrażeń.
 
     
 
 
 
 
            Co czwartek w O.K.G.G. filia w Szymbarku rozbrzmiewają dźwięki gitar. 8 grudnia było mikołajkowo, przy dźwiękach ćwiczonych
         kolęd i pastorałek uczestnicy zajęć wykazali się również talentem wokalnym.
         Uczniowie doskonalą naukę gry już drugi rok a lekcje gry na gitarze prowadzi pan Leszek Przyrowski.
 
                                                      
 
 
 
 
06.12.2011r.
 
           Św. Mikołaj w Kobylance.
           
         Zespół teatralny działający w O.K.G.G. filia Kobylanka prowadzony przez str. instr. Grażynę Jarkiewicz, wystawił spektakl teatralny
         w roli głównej ze Świętym Mikołajem.
         W trzech spotkaniach gościliśmy dzieci z Zespołu Szkół w Kobylance, Samorządowego Przedszkola z Kobylanki i Dominikowic
         oraz dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kobylanki.
 
 
 
      
 
 
 
 
Nie zabrakło Świętego Mikołaja w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej.  Dla wszystkich dzieci zorganizowane zostało „ Spotkanie z Mikołajem”.
Organizatorami imprezy byli Zespół Szkół , Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Ropica Polska. 
W programie znalazły się: zagadki literackie i  występy bajkowych postaci, konkursy i gry zręcznościowe , wspólna zabawa z Mikołajem przy muzyce 
oraz  zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonywały ozdoby choinkowe. Wszyscy bawili się wyśmienicie i bardzo grzecznie
za co zostali obdarowani  przez Mikołaja słodkościami.
       
 
 
 
 
  05.12.2011r.
 
 
       5 XII w Szymbarku to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy dla wszystkich.
Były prezenty, uśmiechy, świąteczne życzenia, przedstawienie teatralne ,,Czarodziejskie Grzyby" oraz spotkania z Mikołajem a spektakle obejrzały dzieci z klas I-III, dzieci przedszkolne oraz młodsze, które na spotkanie przyszły z rodzicami.W przedstawieniu wzięła udział grupa teatralna pod kierunkiem starszego instruktora Anny Radziak.
     
 
 
   
Mikołajowe dzwonki oznajmiające nadejście Mikołaja zabrzmiały również w Samorządowym Przedszkolu w Stróżówce.
Mikołaj z OKGG filia w Kobylance w asyście anioła i diabła, przy dźwiękach piosenek wykonanych przez najmłodszych obdarował dzieci podarunkami.
 
     
 
 
 
 01.12.2011r.
 
 

      Anioły z Pijarskiej"

         Dzieci z Ropicy Polskiej pod okiem st. instruktora Marzeny Podobińskiej przygotowywały w Ośrodku Kultury w Ropicy Polskiej anioły z filcu.
       Prace wykonywane były na konkurs plastyczny pt." Anioły z Pijarskiej", który ogłosiła Świetlica Terapeutyczna SOS z Krakowa, współpracująca z Ośrodkiem Kultury.
 
                
 
 
 
 
 28.11.2011r.
 
W konkursie na ZABAWKĘ TRADYCYJNĄ, sześcioosobowa grupa z Belanki ( Sebastian Kaczmarczyk, Tomek Pałubniak, Zuzanna Gałczyk, Monika Przybylska, Marysia Przybylska i Łukasz Doszna) powtórzyła swój sukces sprzed dwóch lat zdobywając drugie miejsce.
Oprócz tego trzy osoby z tej grupy (Sebastian Kaczmarczyk, Tomek Pałutniak oraz Zuzia Gałczyk) zdobyły indywidualnie wyróżnienia
co pozwoliło potwierdzić, że jak się chce to można.
 
                                                                 
Dzieci inspirowane tradycją, łączyły znane i powszechnie używane wzory od lat z nowoczesnością, korzystając przy tym z naturalnych  powszechnie dostępnych materiałów.
Dla niektórych inspiracją były współczesne maszyny i pojazdy np. ciągnik, lokomotywa, wóz strażacki, dla innych postacie z bajek (Dziewczynka z Zapałkami, Pinokio)
a jeszcze inne pytały rodziców o zabawki z ich dzieciństwa.
Sam proces robienia zabawek zależał od stopnia trudności oraz czasochłonności wykonywania danego elementu. Jedne pracowały nad tym krótko, inne całymi tygodniami
realizowały swoje pomysły niejednokrotnie wykorzystując do tego swój wolny czas w domu.
Po raz pierwszy wśród laureatów znalazły się dziewczynki stanowiąc połowę ekipy. Pomimo, że ich prace były skromniejsze nie zostały niezauważone przez jury
udowadniając tym samym, że umiejętność rzeźbienia czy konstruowania nie jest wyłącznie domeną chłopców. 
Ten sukces zapewne będzie dalszą motywacją do pracy i pozwoli niektórym na samorealizację. Miejmy nadzieję, że nie pozostanie też bez oddźwięku w środowisku,
gdyż trzeba zauważyć, że połowa dzieci jest pochodzenia polskiego a połowa łemkowskiego - mimo to wspólnie odniosły znaczący sukces burząc jakiekolwiek podziały.
 
ZAPRASZAMY do odwiedzenia wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Namestovie - SŁOWACJA , która odbędzie się 
6 - 30 grudnia 2011r. oraz w dniu 5 grudnia 2011r. na otwarcie wystawy pokonkursowej IX Międzynarodowego Konkursu
na Zabawkę Tradycyjną w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej.
 
 
  
26 listopada 2011r.  
 
" STARSZY PRZYJACIEL - RAZEM RAŹNIEJ " 
Przy współpracy Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów z Krakowa w dniu dzisiejszym w OKGG filia Kobylanka, zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła artystycznego,
których tematem przewodnim były ANIOŁY. Uczestnicy warsztatów to osoby z terenu Gminy Gorlice w wieku 55 PLUS którzy pod fachowym okiem instruktorów,
zapoznali się z techniką wykonywania aniołów z ceramiki oraz filcu.
 
   
 
 
 
25.11.2011r.
 
 
25 listopada filia OKGG w Zagórzanach gościła u siebie z rewizytą Teatr Ludowy z Bobowej.
Członkowie teatru wywodzący się z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "KORONKA" a działającego
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa wystawili sztukę teatralną pt."PRÓBA GENERALNA".
Przedstawienie poprzedził występ zespołu taneczno-wokalnego AMPER działającego przy OKGG filia w Zagórzanach.
 
 
                       
 
 
 
24.11.2011r.
 
W dniu 24 listopada 2011r. o godz. 16.30 w Wiejskim Domu Kultury w Kobylance odbył się uroczysty Wieczór Poezji Patriotycznej.
Mottem przewodnim dla licznie przybyłej publiczności, były słowa Karola Wojtyły "KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA, SZUKAM DROGI BIEGNĄCEJ W KAŻDYM Z NAS..."
 
                  
  
          Więcej na www.okggkobylanka.pl
 
 
 
22.11.2011r.
 
 
OŚRODEK KULTURY GMINY GORLICE

FILIA ZAGÓRZANY

 

serdecznie zaprasza

na

 

przedstawienie teatralne pt.

 

"Próba Generalna"

 

w wykonaniu Teatru Ludowego z Bobowej

 

Członkowie teatru wywodzą się z Regionalnego Zespołu

Pieśni i Tańca "Koronka",

działającego przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

 

Przedstawienie odbędzie się dnia 25 listopada (piątek)

o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Zagórzanach

 

 

 

Przedstawienie poprzedzi występ zespołu taneczno-wokalnego AMPER

działającego przy OKGG filia w Zagórzanach

    
        
 
  
20.11.2011r.
 
Koncert ANDRZEJKOWY w Dominikowicach
 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, mażoretki, grupy taneczne, soliści orkietstry oraz zespołu folklorystycznego
BESKIDY z Dominikowic to wykonawcy CHARYTATYWNEGO KONCERTU ANDRZEKJOWEGO dla Krystiana, którego organizatorem
był Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, Ochotnicza Straż Pożarna z Dominikowic oraz Zespół Szkół w Dominikowicach.
 
               
 
 
 
25.10.2011r.
 
 Konkurs Piosenki '' Festiwalowa Jesień " w Szymbarku.
 
 
                    
W dniu 25 października br. w Filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice w Szymbarku,
odbył się V Gminny Konkurs Piosenki " Festiwalowa Jesień ".
W konkursie udział wzięło 24 wykonawców w dwóch grupach wiekowych.
Dzieci i młodzież przygotowana przez nauczycieli i instruktorów
reprezentowała szkoły oraz ośrodki kultury  w gminie Gorlice.
Tematem zmagań konkursowych tegorocznego festiwalu był gatunek muzyczny – country.
Komisja Artystyczna w składzie: Anna Siarkowicz, Tomasz Kubala – przewodniczący Jury i Wiesław Lewek,
po przesłuchaniach konkursowych przyznała następujące miejsca:
Kategoria 10 – 12 lat : - I –sze miejsce Ewelina Szela, II – miejsce Ewelina Sokulska, trzeciego miejsca nie przyznano.
Kategoria 13 – 18 lat : I –sze miejsce Katarzyna Penkała, II – miejsce Jolanta Mitoraj, III – miejsce Justyna Wałęga .
Wyróżnienie specjalne otrzymała 9 – letnia Patrycja Liana reprezentująca Świetlicę Socjoterapeutyczną  " Iskierka " z Kwiatonowic.
GRAND PRIX Konkursu " Festiwalowa Jesień – 2011 " zdobyła Angelika MIARECKA
przygotowana przez Jacka Bartusika instruktora OKGG w Bystrej.

Festiwal prowadziła Anna Radziak a okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody ufundował Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

 
                     
 
 
 
29.09.2011r. 
 
     Jubileusz 20 – lecia powstania i działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
 
 
W Ośrodku Konferencyjno – Wystawienniczym „ Kasztel „ w Szymbarku, w miniony czwartek
br. odbyła się Jubileuszowa uroczystość 20 – lecia powstania i działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
Na samym początku uroczystości, zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć byłych współpracowników Ośrodka,
którzy za życia pozostawili trwały ślad w jego dotychczasowym dorobku.
Otwierając uroczystości jubileuszowe dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek,
w swoim słowie nt: „ Kultura między wczoraj – dniem dzisiejszym a jutrem „ wskazywał, iż:
Kultura rozumiana bardzo szeroko jako ponadindywidualna zbiorowa wartość materialna i duchowa,
jest bez wątpienia podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Jej rolę można rozważać w wielu aspektach: potencjału intelektualnego, kapitału społecznego,
postaw i wzorców zachowań, integracji i kształtowania tożsamości regionalnej, rozwoju ekonomicznego
oraz jakości życia. Rola kultury tworzącej unikalny klimat miejsca, a zarazem środowisko zamieszkania i pracy,
jest tu trudna do przecenienia.
Szeroki zakres merytoryczny działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz genezę jego powstania,
zebrani mogli podziwiać podczas interesującej prezentacji multimedialnej, przygotowanej specjalnie na tę uroczystość.
Z okazji Jubileuszu 20 – lecia powstania i działalności kulturalnej Ośrodka w gminie Gorlice i w regionie,
serdeczne gratulacje i życzenia złożyli wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik,
przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno oraz Starosta Powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz,
prezes Lokalnej Grupy Działania „ Beskid Gorlicki „ Stanisław Kaszyk,
prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Mieczysław Kormanek
oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach Pani Bożena Dzień.
W imieniu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Gorlice, życzenia dalszych osiągnięć i współpracy
złożyła wszystkim pracownikom Ośrodka Pani Barbara Wiatr.  
Nagrody Wójta Gminy otrzymali pracownicy OKGG:
dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek, Bogdan Malesza, Marzena Podobińska, Mariola Białoń i Roman Korbicz.
Nagrody Dyrektora OKGG otrzymali: Grażyna Jarkiewicz, Jolanta Lichwała, Anna Radziak i Monika Skowronek.
W uznaniu zasług wraz z podziękowaniami za współpracę na niwie krzewienia kultury w gminie Gorlice i w regionie,
Honorowe wyróżnienia w formie statuetek USKRZYDLONY DLA KULTURY „ – ufundowane
przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice otrzymali instruktorzy i bibliotekarze oraz działacze społeczni z terenu gminy.
W koncercie Jubileuszowym zebranym gościom oraz pracownikom Urzędu Gminy Gorlice,
zaprezentowali się na wysokim poziomie wychowankowie Studia Wokalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.
 
                 
 
                                 
 
 
 
                80 rocznica śmierci Aleksandra hr. Skrzyńskiego
 
Słoneczny sobotni poranek 24 września 2011 r. zgromadził chcących upamiętnić
80. rocznicę tragicznej śmierci Aleksandra hr. Skrzyńskiego. Młodzież szkolna
zaintonowała Mazurek Dąbrowskiego i tym patriotycznym akcentem rozpoczęła się uroczystość.
Melodia trębacza Słuchajcie wszyscy poprzedziła wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach Iwony Jamro,
przybliżające zebranym sylwetkę i zakres działalności obywatela Ziemi Gorlickiej, Polski i Europy.
Następnie przy wtórze werbla, znicze i wiązanki kwiatów złożyły delegacje:
Zespołu Szkół w Zagórzanach na czele z dyrektorem, Ośrodka Kultury Gminy Gorlice pod przewodnictwem
dyrektora Franciszka Rzeszutka, Maria Cieśla - kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Sączu filia w Gorlicach oraz Maria Haluch-Grądalska, autorka publikacji o Aleksandrze Skrzyńskim.
 
                                    
 
 
            
                   XXI MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA
 
      20 września w ramach XXI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, 
      młodzież z Zespółu Szkół w Stróżówce oraz Ropicy Polskiej gościła u siebie
      poetów i literatów z kraju i zagranicy w osobach: Jana Tulika z Krosna,
      Jana Dydusiaka z Sydney ( Australia ), Pawła Kuszczyńskiego - Poznań,
      Danuty Perier Berskiej - Kraków oraz Jurija Zawgorodnego - Kijów ( Ukraina ). 
 
                                      
 
 
 
30.08.2011r.
 
Podsumowanie wakacji w OKGG Filia Zagórzany.
 
           
 
 
             
                                  S K R A W K I  W S P Ó L N E G O  N I E B A
                                    Lato dzieci i młodzieży w gminie Gorlice
 
Dla dzieci i młodzieży z gminy Gorlice lato w tym roku obfitowało w szereg atrakcji.
O zabezpieczenie czasu wolnego dla nich zadbali dyrektor wraz z pracownikami
poszczególnych filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i bibliotek. Oprócz bogatej oferty
merytorycznej pracy z dziećmi i młodzieżą takiej jak: zajęcia świetlicowe, gry i zabawy,
malowanie, wykonywanie robótek ręcznych, zajęcia gastronomiczne, młodzież
korzystała z Internetu, nauki tańca towarzyskiego i nowoczesnego oraz
gry na instrumentach. Czynnie uczestniczyła w organizowanych środowiskowo
inicjatywach społecznych tj. festynach, Panoramie Kultur oraz Dożynkach gminnych.
Zespoły koncertowały w Kwiatonowicach, Szymbarku, Zagórzanach, Libuszy oraz
gościnnie w Piwnicznej. Atrakcją tego lata były organizowane przez instruktorów
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice rajdy i wycieczki w których uczestniczyła rekordowa
liczba podopiecznych. Tego lata, innowacyjnym i kreatywnym przedsięwzięciem były
wycieczki dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorlice do stolicy regionu Krakowa.
Podczas pobytu w Krakowie, młodzież spotkała się m.in. z Kardynałem
Stanisławem Dziwiszem, któremu przekazała promocyjny film o gminie Gorlice.
 
                                                    
 
Uczestniczyła w interaktywnych warsztatach
w Muzeum Narodowym w Krakowie i lekcjach muzealnych w Muzeum Lotnictwa.
 
       
 
Korzystała z kąpieli wodnych w Akwa Parku i uczestniczyła w seansach filmowych w kinie 3D.
Na wesoło dopingowała wszystkie zespoły i wykonawców z terenu powiatu gorlickiego,
podczas prezentacji w dniu 25 sierpnia na Ryku Krakowskim.
   
 
Młodzież z 6-ciu  Filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice tj. z Ropicy Polskiej, Dominikowic,
Kobylanki, Zagórzan, Bystrej oraz Szymbarku, w okresie wakacyjnym czynnie uczestniczyła
pod okiem swoich instruktorów w Programie Edukacyjnym KIERUNEK AFRYKA.
Program realizowany był pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
a jego głównym realizatorem był Salezjański Wolontariat Misyjny „ Młodzi Światu ".
Prace wykonane przez młodzież z OKGG prezentowaliśmy podczas ostatniej Panoramy Kultur.
W  n a g r o d ę  za udział w programie, dzieci i młodzież z ośrodków kultury wraz z instruktorami,
w interesujący sposób i całkowicie  b e z p ł a t n i e  dnia 29 sierpnia br.
spędziła swój wolny czas w Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie, gdzie m.in. prezentowała
swoje prace w gronie swoich rówieśników z terenu całej Małopolski.
Dzieci i młodzież z Domu Pracy Twórczej w Bielance uczestniczyły w 2 międzynarodowych konkursach:
fotograficznym oraz na   „ zabawkę tradycyjną ". W ramach nawiązanej współpracy
Zespół Szkół w Ropicy Polskiej wespół z filiami Ośrodka Kultury w Ropicy Polskiej i Bielance
gościł u siebie grupę młodzieży z Kaszub k/ Gdańska.
Uwzględniając potrzeby oraz marzenia dzieci i młodzieży z terenu gminy,
Ośrodek Kultury tego lata -  postawił na turystykę poznawczą i obcowanie z wielką sztuką
oraz rekreację i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy; 
( patrz, Album strona: www.okgggorlice.pl  ).
Łącznie z tych form aktywnego wypoczynku skorzystało 120 dzieci .
Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek podsumowując Akcję – lato,
wskazał na  m i s j ę  Ośrodka Kultury, w której m.in. chodzi o to,
aby człowiek potrafił bardziej  b y ć, nie tylko z drugimi – ale i dla drugich .
 
                             
                     
 
     21 sierpień 2011 DOŻYNKI GMINNE
 
 
                    
W dniu 21 sierpnia 2011 roku w Zagórzanach, odbyły się DOŻYNKI GMINNE gminy Gorlice.
Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo – Renata i Marek Gubała z Zagórzan.
W dożynkach uczestniczyli parlamentarzyści oraz władze samorządowe gminy,
miasta i powiatu Gorlickiego a swoje wieńce przedstawiło i ośpiewało 
11 grup wieńcowych z terenu całej gminy.
 
1. Dziecięco - młodzieżowa grupa wieńcowa z Filii OKGG w Zagórzanach
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Dominikowicach
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Stróżówce
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
6. Zespół Ludowy „ POLANIE „ z Kobylanki
7. Ochotnicza Straż Pożarna z Szymbarku
8. Koło Gospodyń Wiejskich z Kwiatonowic
9. Koło Gospodyń Wiejskich z Ropicy Polskiej
10. Koło Gospodyń Wiejskich z Klęczan
11. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka
 
W trakcie dożynek za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Prezydent Rzeczypospolitej nadał na wniosek Wójta Gminy Gorlice odznaczenia państwowe
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorlice.
Złoty Krzyż Zasługi dla:
druha Michała Rusyniaka z OSP Bielanka
Srebrne Krzyże Zasługi dla:
druha Adama Waląga z OSP Zagórzany
druha Jana Kędziora z OSP Dominikowice
druha Jana Karpa z OSP Dominikowice
druha Kazimierza Smołkowicza z OSP Szymbark
druha Kazimierza Przybyłowicza z OSP Bystra
druha Ryszarda Glistę z OSP Szymbark
druha Floriana Przybycienia z  OSP Dominikowice
 
Na zakończenie w swoich programach artystycznych wystąpili:
zespół „ DOLINA DUNAJCA „ w programie folklorystycznym Górali Łąckich,
zespół „ BESKIDY „ z Dominikowic oraz grupa artystyczna
młodzieży z Filii Ośrodka Kultury w Zagórzanach.
 
 
 
15 sierpnia 2011r.
 
Dożynki lokalne w Zagórzanach.
 
              
 
 
                           31 lipec 2011 PANORAMA KULTUR
 
 
                             
 
 
 
17 czerwca 2011r.
 
Zespół taneczny z OKGG Filia Zagórzany podczas imprezy "OBLICZA NAMIĘTNIŚCI"
na Jarmarku Pogórzańskim w Gorlicach.
 
                        
 
 
14 czerwca 2011r.
 
Występy zespołów młodzieżowych działających w OKGG Filia Zagórzany w Bobowej.
 
                         
 
 
 
5 czerwca 2011r.
 
Występy zespołów młodzieżowych działających w OKGG Filia Zagórzany podczas 
III Festynu Szkolnego w Klęczanach. 
 
 
                           
 
 
 

                  XII GMINNY TURNIEJ RECYTATORSKI

                              " POETYCKIE MAJÓWKI "

                       Zagórzany 18 maja 2011r.

18 maja Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zorganizował XIII Gminny Turniej Recytatorski " POETYCKIE MAJÓWKI ". Na scenie filii OKGG a Zagórzanach zaprezentowała się rekordowa liczba wykonawców ze szkół, bibliotek      i ośrodków kultury. Komisja w składzie: Barbara Fugiel, Małgorzata Tarsa, Bogdan Krok i Franciszek Rzeszutek przyznała nagrody.

 

 

 
 
 
 
 
                                       
 
W kategorii szkół podstawowych: 1. Justyna Wałęga i Damian Miarecki,
2. Klaudia Janeczek i Kamila Rolak, 3. Natalia Gierut i Anna Burkot.
W kategorii szkół gimnazjalnych: 1. Aneta Szpyrka i Karolina Miarecka,
2. Jadwiga Jabłońska i Anna Tajak, 3. Klaudia Gawor i Paulina Firszt.
 
 
Kwiecień 2011r.
 
Filia OKGG Zagórzny w Konkursie na Pisankę Tradycyjną zorganizowanym przez GCK.
 
                                                                                                                         
 
 
 
              XVII Gminny Konkurs
      Palm i Pisanek Wielkanocnych
      Kobylanka 17 kwietnia 2011 r.
 
 
 
Jury w składzie: 
Maria Brylak - Załuska
Barbara Romańska
po dokładnym przeglądzie
wszystkich prac postanowiło
przyznać nagrody w następujących
kategoriach:
pisanki tradycyjne i stylizowane w dwóch
przedziałach wiekowych
dorośli oraz dzieci i młodzież ( poniżej 16 roku życia )
oraz palmy wysokie i małe w przedziale wiekowym jw.