Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk, nie tylko Nobel

Podczas uroczystości wręczania Nagrody Nobla każdy z laureatów ma prawo do wygłoszenia mowy na wybrany przez siebie temat. To ważny moment dla laureata, nie tylko z racji otrzymania samej nagrody, ale też wagi chwili, gdy głos z podium dociera bezpośrednio i pośrednio do elity intelektualnej całego świata. Przemowa noblowska to okazja do komunikacji z przedstawicielami tej części społeczeństwa na własnych warunkach, szczególnie istotna dla pisarzy, którzy komunikują się zwykle poprzez wykreowany świat dzieła.

Olga Tokarczuk i czuły narrator

Noblowska przemowa Olgi Tokarczuk wygłoszona w Sztokholmie 10 grudnia 2019 opierała się na doświadczeniach pisarki prowadzących do przekazu o potrzebie zmian kryteriów obserwacji świata i konieczności uwrażliwienia na otaczającą nas wszystkich rzeczywistość. Olga Tokarczuk – taniaksiazka.pl przedstawiła w swoim wykładzie analizę błędów komunikacji jaką uznaliśmy za standardową i obowiązującą. Internet, nieograniczony dostęp do wiedzy, szybkość przekazu powinny sprawić, że nasza jakość życia będzie się stale poprawiać, że idea równości po raz pierwszy zaistnieje w tak szerokim wymiarze. Tymczasem wszystkie te narzędzia współczesności zwiększają poziom izolacji, wprowadzają dezinformację, kumulują chaos. Nowe warunki będą wymagać od nas wszystkich, a szczególnie od intelektualistów, nowych form opowiadania i komentowania świata. 

Nagroda Emerging Europe

Emerging Europe, platforma zajmująca się komunikowaniem różnic i podobieństw regionów Europy, powstała w celu stworzenia narzędzi umożliwiających rozwój kontynentu, przyznała polskiej pisarce nagrodę Emerging Europe’s Artistic Achievement 2020. Platforma doceniła koncepcję czułego narratora zaprezentowaną podczas przemowy noblowskiej i uznała ją za najważniejsze wydarzenie artystyczne roku. Idea konkursu ma na celu wytypowanie najciekawszych i najważniejszych inicjatyw rodzących się w Europie Środkowej i Wschodniej, a same nagrody wręczane są co roku w Parlamencie Europejskim.

The Man Booker International Prize

Olga Tokarczuk, za sprawą swoje twórczości, zresztą doskonale tłumaczonej na język angielski i obecną na rynku anglojęzycznym, otrzymała również nagrodę, która utorowała jej drogę do przyszłego Nobla. The Man Booker International Prize to międzynarodowa nagroda literacka ustanowiona w 2005r. w Wielkiej Brytanii, za twórczość literacką dostępną w tłumaczeniu angielskim. Pierwszym polskim twórcą nominowanym do nagrody był Stanisław Lem w 2005r. Olga Tokarczuk otrzymała ją za utwór Bieguni w 2018 i od tego właśnie momentu, jej nazwisko w kontekście Nagrody Nobla, zaczęło pojawiać się coraz częściej.

Kawa zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com