Home      2018

 
FILIE  OŚRODKA  KULTURY  GMINY  GORLICE


 
 
OKGG filia w Bielance
instr. Bogdan Gorczyca

 

 
OKGG filia w Bystrej 
instr. Jacek Bartusik 
OKGG filia
w Dominikowicach
instr. Roman Korbicz
OKGG filia
w Klęczanach 
instr. Monika Skowronek
 
 
OKGG filia
w Kwiatonowicach
instr. Jolanta Lichwała
 
 
OKGG filia
w Ropicy Polskiej
instr. Marzena Podobińska 
 
OKGG filia w Stróżówce
instr. Małgorzata Tarsa 
 
OKGG filia w Szymbarku
instr. Anna Radziak
 
OKGG filia w Zagórzanach
instr. Monika Skowronek
 
 

BIBLIOTEKI  PUBLICZNE  OŚRODKA  KULTURY  GMINY  GORLICE

Biblioteka Publiczna

w Dominikowicach

Joanna Janik - bibliotekarz

Biblioteka Publiczna

w Kobylance

Lidia Foryś - specjalista do spraw bibliotek

Biblioteka Publiczna

w Szymbarku

Irena Cetnarowska - młodszy bibliotekarz

Biblioteka Publiczna

w Zagórzanach

Emanuela Zawiła - starszy bibliotekarz

 
 

 
 

A K T U A L N O Ś C I    A K T U A L N O Ś C I    A K T U A L N O Ś C I    A K T U A L N O Ś C I    A K T U A L N O Ś C I