Ośrodek Kultury Gminy Gorlice jest samorządową instytucją kultury

   prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, 

    upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu

    potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

    Swoją działalność prowadzi przede wszystkim w domach kultury -

    świetlicach oraz bibliotekach publicznych na terenie Gminy Gorlice.